کارخانه تولیدی شیر ارگانیک

شیر های ارگانیک شیرهایی سالم می باشند که توسط کارخانه های تولیدی محصولات لبنی به بازار ارائه می گردند و از دام هایی بعمل آمده اند که در دوره زندگی شان از هیچ دارو و مواد شیمیایی استفاده نکرده اند.
برخی از دام ها با شیوه های پرورشی خاصی تنها از مواد خوراکی و علوفه های ارگانیک استفاده می کنند در نتیجه شیراین دام ها تحت عنوان شیرهای ارگانیک به بازار روانه می گردند.
شیرهای ارگانیک درحال حاضر توسط کارخانه های تولیدی لبنیات جمع آوری شده و بصورت پاستوریزه یا خام و بسته بندی شده بفروش می رسند و بعنوان سالم ترین شیرها شناخته می شوند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران