پخش بهترین شیر کم چرب کیسه ای

شیر کم چرب امروزه بیش از شیر های پرچرب مورد توجه عموم قرار گرفته است و برای درمان برخی بیماری ها استفاده می گردد ازین رو این ماده غذایی مقوی با بهترین کیفیت عرضه شده و بصورت کیسه ای پخش می شود.
شیر یک ماده غذایی بعمل آمده از دام های پرورشی می باشد که در بازار در دو شکل کم چرب و پرچرب ارائه می شود و بصورت کیسه ای یا پاکتی و فله ای در معرض فروش قرار می گیرد و توسط شرکت های پخش بفروش می رسد.
در بین چندین نوع شیر نوع کم چرب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است چراکه برای بیماری های قلبی یا امراض مربوط به کلسترول بالا مفید بوده و بهترین دارو محسوب می شود و حتی در رفع بیماری های عصبی نیز موثر واقع می گردد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران