پخش بهترین شیر دامداران پر چرب

در حال حاضر بهترین نوع لبنیات ایران روزانه تهیه و تولید میش.ود. دامداران نیز یکی از معروفترین برند هایی میباشد که شیر پرچرب خود را از طریق ماشین های مخصوص به سراسر ایران پخش میکند.
همانگونه که میدانید لبنیات به علت اینکه زود خراب میشوند باید در دمای مناسبی نگهداری شده و روزانه به مراکز فروش ارسال شوند تا از خراب شدن آن جلوگیری شود، اما علاوه بر آن هزینه ارسال لبنیات با ماشن های مخصوص زیاد میباشد و هزینه آن را نیز باید خریدارن به میزان خرید خود پرداخت نمایند.

روش پخش شیر دامداران پرچرب

لبنیات پرچرب به نسبت زود تر از لبنیات کم چرب خراب میشوند به همین علت شرکت دامداران برای جلوگیری از این موضوع در داخل لبنیات از جمله شیر به مقدار اندکی از مواد نگهداری استفاده میکنند تا از فاسد شدن آن جلوگیری کنند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران