پخش انواع شیر بز شیشه ای مرغوب

انواع مختلفی شیر از دام های پرورشی در بازار های داخلی در معرض فروش قرار گرفته اند که در این بین شیر بز نیز یافت می شود و این شیر بصورت شیشه ای و کیفیت مرغوب پخش می گردد.
انواع گوناگونی از دام های پرورشی شیرده در راستای تولید و توزیع شیر پرورش می یابند که بز ها نیز یکی ازین دام هایند و در نژادهایی همچون سانن به تولید شیر مشغولند. شیر این دام ها ترکیباتی بسیار مفید دارند و از مرغوب ترین کیفیت برخوردارند و در بازار نیز بصورت شیشه ای پخش می گردند.
گفتنی ست شیر بز نسبت به شیر گاو مزیت های بسیار بیشتری داشته و از آهن فراوان برخوردار است و روی هم رفته یک ماده غذایی ارزشمند به حساب می آید.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران