پخش انواع شیر بادام دامی

پخش انواع شیر بادام گیاهی نه دامی با بررسی های جدیدتری رو به افزایش رفته است.
شیر بادام یکی از مشتقات شیر مانند: شیر موز، شیر برنج، شیر سویا به حساب می آید و از نظر خواص هم که موارد زیادی ذکر شده که دیابت شایع تربن آن ها است به دلیل این خواص برخی از شرکت ها این دوغ را نیز مانند دوغ شتر صنعتی کرده اند.
گفتیم شیر بادام برای دیابت مهم بوده زبرا این شیر بدون مواد قندی تهیه می شود و شامل هشت اونس کربوهیدرات در هر وعده است پس بهترین جایگزین برای افرادی است که نمی توانند به علت دیابت از شیر معمولی اسفاده کنند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران