خرید و فروش شیر گاو یا گوسفند

اکثر متخصصان ، مصرف شیر گاو یا گوسفند را برای کودکان و بزرگسالان توصیه می کنند و آن را موجب جلوگیری از پوکی استخوان می دانند. با این حال، برخی متخصصان، با این توصیه مخالف اند و شیر حیوانات را عامل بروز بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت، پوکی استخوان، چاقی، انسداد عروق قلب و مشکلات گوارشی می دانند.