مرکز فروش اینترنتی شیر گوسفندی تازه

مرکز فروش اینترنتی شیر گوسفندی تازه با مدرن شدن فناوری نیز رشد پیدا کرده است.
شیر گوسفندی که دارای کازوئین بیشتر نسبت به شیر گاوی است همین دلیلی شده تا مزایای بیشتری داشته باشد زیرا دیر تر دلمه می شود و محصول بیشتری می توان از آن گرفت.
شیر گوسفندی از نظر مقدار چربی هم دارای درصد بیشتری بوده که همین موضوعات تفاوت ها را ایجاد می کند، از هر چهار کیلو شیر گوسفند می توان یک کیلو پنیر گرفت که این در مقایسه با نوع گاوی نسبتی 10 به یک دارد یعنی از هر 10 کیلو شیر گاوی یک کیلو پنیر دریافت می کنیم.
فروش این نوع شیر به صورت فله در این مرکز صورت می گیرد که می توان با ایجاد ارتباط آن را تهیه کرد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران