مراکز عرضه کننده شیر پاستوریزه گاو

شیر پاستوریزه گاو شیری ست پراستفاده که بصورت بسته بندی های پاکتی، کیسه ای یا شیشه ای ارائه می شود و از طریق مراکز عرضه کننده لبنیات بدست مشتریان می رسد.
شیر پاستوریزه گاو نوعی شیر فاقد باکتری یا میکروب های مضر است که در مخازن بزرگ با شیوه های خاصی پاستوریزاسیون شده و امروزه در قالب بطری ها و بسته های پاکتی توسط مراکز عرضه کننده ارائه می گردد.
شیر پاستوریزه از نظر طعم هیچ تفاوتی با شیر خام گاوی ندارد و حتی در برخی موارد خوشمزه تر بنظر می رسد و از لحاظ سلامت نیز بعنوان سالم ترین شیرها شناخته می شود.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران