قیمت خرید انواع شیر غنی شده

قیمت خرید نواع شیر غنی شده توسط ریاست اتحادیه داران لبنی در کشور اعلام شده است.
در همین ابتدا می خواهیم از تعریف شیر غنی شده صحبتی به میان آوریم یعنی برای تان باز کنیم که شیر غنی شده چیست.
وقتی شیر خام را می خواهیم مورد استفاده قرار دهیم باید آن را بجوشانیم بری مصارف صنعتی هم این گونه است زیرا برخی میکروارگانیسم ها در شیر موجود است که باید از بین بروند، زمانی که این کار را انجام می دهیم برخی از مواد مفید شیر هم از بین می رود که وجود این ویتامین ها برای بدن لازم است.
برای همین منظور از باید موادی به آن اضافه شود که آن ویتامین ها را جبران کند به این عمل غنی سازی می گویند.
در مقایسه با قیمت شیر های دیگر باید گفت این نوع از شیر ها دارای ارزش بیشتری هستند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران