فروش اینترنتی شیر بدون لاکتوز دامداران

شیر های بدون لاکتوز برای استفاده چه کسانی و توسط کدام شرکت ها تولید می شوند؟ آیا شیر بدون لاکتوز دامداران به صورت اینترنتی نیز خرید و فروش می شود؟
به دلیل عدم توانایی برخی افراد در هضم لاکتوز شیر که قند اختصاصی آن می باشد، شرکتهای لبنی برای حذف نشدن این افراد از گروه مصرف کنندگان شیر و توجه به سلامت آنها، اقدام به تولید شیرهایی نمودند که در آنها لاکتوز شیر به قندهای ساده (گلوکز و گالاکتوز) که هضم آنها راحت است تبدیل میشودکه به این شیرها شیر بدون لاکتوز می گویند.
شیرهای بدون لاکتوز و کم لاکتوز در شرکتهای معتبر مانند کاله، پگاه و دامداران تولید می شود. خرید و فروش این شیرها به صورت اینترنتی از طریق فروشگاهها و سایتهای اینترنتی نیز صورت می گیرد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران