عرضه شیر پرخاصیت بز بصورت پاستوریزه

شیر بز یک شیر بسیار پرخاصیت است که امروزه بصورت پاستوریزه عرضه می شود و بعنوان بهترین جایگزین شیر مادر بصورت پاستوریزه ارائه می شود.
شیر بز نوعی شیر با لاکتوز کمتر است که به هیچ وجه ایجاد حساسیت نمی کند و ازین نظر بر شیر گاو برتری دارد همچنین این شیر دارای حاوی بسیار زیادی اولیگوساکارید بوده و بیشترین شباهت به شیر مادر را دارد و درحال حاضر بصورت پاستوریزه عرضه می گردد.
شیر پرخاصیت بز نه تنها از ترکیبات تغذیه ای خوبی برخوردار است بلکه برای فلور روده نیز مناسب است و برای پیشگیری از امراض قلبی و عروق ناشی از کلسترول بالا مناسب ترین شیر به حساب می آید.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران