شیره انگور همزده موجب سقط جنین های پیوسته در زنان جنوبی شد

عواملی مانند آب و هوا، خاک، موقعیت و جهت، رقم انگور، پایه و مکانیزاسیون ارتباط تنگاتنگی با سیستم کشت و مراقبت دارند.

انگو و شیره انگور همزده در همه ی کشور ها طرفداران بسیار زیادی دارد.

ارقام انگور کشت شده در این منطقه به دلیل بارش برف سنگین، سرمای یخبندان، شیب زیاد و ارتفاعات تاکستان‌ها (1700 متر) از سیستم بالایی برخوردار نیستند و از سیستم به اصطلاح کم‌تر کشت می‌شوند.

بدین ترتیب از شکستن شاخه های انگور در اثر برف زیاد جلوگیری می شود و از آسیب دیدن شاخه ها در اثر سرما به دلیل قرار گرفتن در زیر برف جلوگیری می شود. آسیاب و سوهان در بهار و هرس در بهار و پاییز انجام می شود. پس از گذشت دو سال اول از کاشت، نیازی به آبیاری نیست.

ارقام انگور کشت شده در منطقه به دلیل مقاوم بودن در برابر آفت فلوکسرا در منطقه ارجحیت دارند.

مقدار و کیفیت محصول î متوسط ​​عملکرد سالانه در مناطق تاکستان 300 کیلوگرم در روز است. در این منطقه با وسعت 560 ده انگور سالانه حدود 68000 کیلوگرم محصول تولید می شود.

در حالی که انواع انگورهایی که از مناطق دیگر به موش آورده شده و در بازار به فروش می رسد به قیمت 50 کوروش – 1 لیره به فروش می رسد، انواع محلی که به عنوان انگور موش شناخته می شوند به قیمت 2 لیره فروخته می شوند.

اهداف و اندیشه ها: در چهارچوب پروژه کمربند سبز که توسط استانداری ما انجام شد، انگورکاری با کارهای توسعه ای که توسط اداره استان ما انجام شد.

با ساخت خانه های تاکستان، جاده، مخازن آب، خطوط لوله فرعی و تحویل برق هیچ مطالعه‌ای در خصوص ویژگی‌های واریته‌ای ضروری ارقام انگور کشت‌شده در منطقه انجام نشده است.

برخی از گونه ها ثبت نشده اند و از نام های شناخته شده برای عموم استفاده می شود. مشخصات ارقام انگور باید با مطالعات علمی آشکار شود و از ثبت رقم اطمینان حاصل شود. در صورت انجام مطالعات مذکور می توان با افزایش کیفیت و کارایی محصول، میزان تولید فعلی را بیش از پیش افزایش داد.