خرید وفروش شیر گاومیش به قیمت دولتی

اگر به سلامت کودکان خود اهمیت میدهید حتما باید  بصورت روزانه به انها شیر گاو یا گاومیش بدهیدتا در بزرگسالی اسکلت و استخوان بندی محکمی داشته باشند ودچار پوکی استخوان نشوندهمانطور که میدانید رشدواستخوان بندی ما در زمان کودکی ونوجوانی شکل میگیرد ولبنیات گاومیش یکی از موثرترین مواد غذایی موجود برای رشد اندام کودکان میباشد