خرید عمده اینترنتی شیر بدون لاکتوز پرچرب

خرید عمده اینترنتی شیر بدون لاکتوز پرچرب از بهترین روش های مدرن و بی واسطه محسوب می شود.
لاکتوز به معنای قند طبیعی موجود در شیر است برخی از افراد به دلیل اینکه معده حساسی دارند نمی توانند این قند را تحمل کنند و به معده درد هایی دچار می شوند این فقط یک حالت گذرا است و بعد از مدتی از بین می رود.
اگر این حالت ادامه پیدا کند نباید نگران باشند زیرا با مصرف مقدار مشخصی در طی یک مدت معین از بین می رود، اما به دلیل اینکه افراد تحمل کمی دارند کارخانه ها انواع شیر بدون لاکتوز را تولید کردند که در دو نوع پرچرب و کم چرب وجود دارد.
البته باید بدانید که شیر کم لاکتوز به معنای کم چرب بودن آن نیست بلکه هر مقدار کم لاکتوز تر باشد پرچرب تر است.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران