تولید شیر فرا پاستوریزه در شرکت رامک

فرآیند تولید شیر فرا پاستوریزه در کارخانه رامک چگونه است؟ آیا شیر فرا پاستوریزه تولید شده در شرکت رامک از شیر های پاستوریزه و استریلیزه بهتر است؟
شیر های تولید شده در کارخانه ها بیشتر به دو صورت پاستوریزه (مدت ماندگاری کم) و استریلیزه (با فرآیند فرادما تولید می شوند و مدت نگهداری طولانی دارند)، می باشد. اما در شرکت رامک شیر فراپاستوریزه نیز تولید می شود. این شیر مدت نگهداری بهتری نسبت به شیرهای پاستوریزه دارد و به نسبت کیفیت شیر خام، نوع بسته بندی و تکنولوزی تولید بین 10 تا 45 روز در یخچال قابل نگهداری می باشد. شیر فراپاستوریزه در دمای بین 125 تا 138 درجه سلسیوس در مدت 2 تا 4 ثانیه تولید می شود و سپس تا کمتر از 7 درجه سرد می شود.
شیر فراپاستوریزه رامک از شیر خام با بالاترین درجه کیفیت و استفاده از فناوری های جدید، بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده تولید می شود و طعم تازگی و طبیعی شیر در آن حفظ شده است.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران