توزیع بهترین شیر مقوی گوسفند

شیر مقوی گوسفند امروزه بصورت پاستوریه یا خام در بازار توزیع می گردد، این شیر بهترین منبع پروتئین می باشد که درصد آن از شیر گاو به مراتب بیشتر است.
شیر گوسفند یک شیر مقوی با درصد پروتئین بالاست و پروتئین آن از شیر گاو بسیار بیشتر می باشد. این شیر حاوی بهترین اسید های چرب کمیاب بوده و از چربی بالایی تشکیل شده ازین رو تولید پنیر با آن بسیار زودتر صورت می گیرد.
درحال حاضر شیر گوسفندی هم بصورت خام و هم پاستوریزه در بازار توزیع می گردد و به شکل پاکتی، فله یا کیسه ای در معرض فروش قرار می گیرد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران