تجارت اینترنتی شیر طبیعی

شیر های طبیعی محصولاتی می باشند که بدون هیچ تغییری عرضه می گردند یعنی بدون پاستوریزه شدن یا کم شدن چربی و لاکتوز در معرض فروش قرار می گیرند و بصورت اینترنتی نیز تجارت گسترده ای دارند.
شیر محصولی ست که از دام های پرورشی مختلف بعمل می آید و در چندین نوع گوناگون همچون کم چرب، بدون لاکتوز یا پاستوریزه و هموژنیزه تولید می شود.
درحال حاضر شیرهای طبیعی در بازار تجارت از فروش بیشتری برخوردارند که این شیرها بصورت خام و بدون هیچ تغییری در معرض فروش اینترنتی یا حضوری قرار گرفته اند و بدون اینکه فرایند پاستوریزاسیون روی آنها اجرا شود یا لاکتوزشان گرفته شود، بعنوان شیر طبیعی ارائه می گردند و در این شکل نیز مصرف بالایی دارند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران