اهمیت مصرف شیر پاستوریزه

برخی افراد برای مصرف روزانه خانواده به ویژه کودکان شیرهای استریلیزه (با ماندگاری بیشتر) را به انواع پاستوریزه ترجیح می‌دهند؛ اما در مقابل عده‌ای هم با این تصور که برای افزایش ماندگاری این محصول از مواد نگه‌ دارنده استفاده می‌شود از مصرف آن خودداری می‌کنند؛ اما باید بدانید شیرهای استریلیزه حاوی مواد افزودنی نبوده و تنها فرآیند حرارت‌دهی بالا باعث افزایش ماندگاری آن می‌شود.
البته این شیرها در مقایسه با انواع پاستوریزه در حین حرارت به‌ میزان زیادتری پروتئین‌های محلول و ویتامین‌های حساس به حرارت همچون ویتامین‌های B و C خود را از دست داده و گرم‌کردن و جوشانیدن مجدد آن در زمان مصرف می‌تواند از قدرت جذب کلسیم بکاهد.
نکته مهمتر آنکه به محض بازکردن بسته‌بندی این شیرها و تبادل هوایی در آن، شرایط ماندگاری آن همچون سایر شیرهای پاستوریزه شده و تنها به مدت 2 تا 3 روز آن هم در داخل یخچال قابل نگهداری است؛ پس بهتر آنکه برای مصرف روزانه از شیرهای پاستوریزه استفاده کنید.