آمونیاک در کشاورزی باعث افزایش در ثمر دهی می شود

آزمایش های پزشکی می توانند وجود آمونیاک در کشاورزی را در خون و ادرار تشخیص دهند. اما مردم به طور مرتب در معرض سطوح پایین آمونیاک در هوا، خاک و آب قرار می گیرند، زیرا به طور طبیعی در محیط رخ می دهد.

بنابراین این نتایج به عنوان نشانگرهای زیستی موثر در معرض قرار گرفتن در نظر گرفته نمی شوند.

آژانس ثبت مواد سمی و بیماری‌ها بیان می‌کند که هیچ اثر منفی بر سلامتی در انسان‌هایی که در معرض غلظت‌های معمول آمونیاک در محیط قرار دارند، مشاهده نشده است.

موارد استفاده و مزایا اطلاعات ایمنی برگرد بالا پاسخ به سوالات آمونیاک برای چه مواردی استفاده می شود؟ حدود 90 درصد از آمونیاک تولید شده در کودها برای حفظ تولید غذا برای میلیاردها نفر در سراسر جهان استفاده می شود.

آمونیاک کاربردهای مهم دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، در محصولات پاک کننده خانگی و در تولید محصولات دیگر. آمونیاک چیست؟

آمونیاک که با نام NH3 نیز شناخته می شود، گازی بی رنگ با بوی مشخصی است که از اتم های نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است.

این به طور طبیعی در بدن انسان و در طبیعت (در آب، خاک و هوا) و حتی در مولکول های کوچک باکتری وجود دارد. در سلامت انسان، آمونیاک و یون آمونیوم اجزای حیاتی فرآیندهای متابولیک هستند.

چه اتفاقی برای آمونیاک در محیط می افتد؟ آمونیاک به طور طبیعی وجود دارد و در محیط زیست یافت می شود: در خاک، هوا و آب.

آمونیاک نیز به طور طبیعی به عنوان بخشی از چرخه نیتروژن که هنگام کود دهی گیاهان رخ می دهد، تجدید می شود. در نتیجه این فرآیند طبیعی، آمونیاک مدت زیادی در محیط دوام نمی آورد و زیست انباشته نمی شود.

بوی آمونیاک چگونه است؟ آمونیاک بوی تند بسیار متمایزی دارد که شبیه عرق یا ادرار گربه است. برخی از پنیرهای قوی و شور مانند بری نیز می توانند بوی آمونیاک داشته باشند.

حتی پنیر دارای مقادیر کمی آمونیاک است که به عنوان یک محصول جانبی طبیعی فرآیند پیری پنیر عمل می کند. چگونه می توانم در معرض آمونیاک قرار بگیرم.